Home > Productes > Cristall làser
LiSAF, LiSGaF i LiCAF cristalls d’alta qualitat a l’engròs
Cristalls làser YLF que utilitzen la tècnica Czochralski
El cristall làser d’alta qualitat a l’engròs YVO4
Custom High Gain de gran puresa YAG làser de vidre
Hot Products
LiSAF, LiSGaF i LiCAF cristalls d’alta qualitat a l’engròs
Cristalls làser YLF que utilitzen la tècnica Czochralski
El cristall làser d’alta qualitat a l’engròs YVO4